پیگیری ساختمان
پیگیری ساختمان

بررسی آخرین وضعیت ساختمان

پیگیری ساختمان
مشاوره با کارشناس
مشاوره با کارشناس

خرید، فروش و سرمایه گذاری

مشاوره با کارشناس
درخواست همکاری
درخواست همکاری

استخدام در شرکت ساختمانی آَریو

درخواست همکاری
گروه ساختمانی انبوه سازان آریو
استعلام قیمت

استعلام قیمت واحدها

استعلام قیمت

بلاگ آریو

سرمایه گذاری بخش خصوصی

اگرچه رشد بخش مسکن و ساخت و ساز برای سه چهار سال آینده سالی 3 درصد پیش بینی شده اما کارشناسان معتقدند که در صورت توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها، رشد بیشتری را در ساخت و ساز مسکن شاهد خواهیم بود اما این موضوع به معنای افزایش زیاد قیمت مسکن نخواهد بود زیرا تمام عوامل اثرگذار ...

ادامه مطلب
گروه ساختمانی انبوه سازان آریو

قیمت و بازار مسكن در سال 96

قیمت و بازار مسكن در سال 96

اگرچه رشد بخش مسکن و ساخت و ساز برای سه چهار سال آینده سالی 3 درصد پیش بینی شده اما کارشناسان معتقدند که در صورت توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها، رشد بیشتری را در ساخت و ساز مسکن شاهد خواهیم بود اما این موضوع به معنای افزایش زیاد قیمت مسکن نخواهد بود زیرا تمام عوامل اثرگذار ...

ادامه مطلب
گروه ساختمانی انبوه سازان آریو

پروانه ها برحسب كاربری

پروانه ها برحسب كاربری

اگرچه رشد بخش مسکن و ساخت و ساز برای سه چهار سال آینده سالی 3 درصد پیش بینی شده اما کارشناسان معتقدند که در صورت توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها، رشد بیشتری را در ساخت و ساز مسکن شاهد خواهیم بود اما این موضوع به معنای افزایش زیاد قیمت مسکن نخواهد بود زیرا تمام عوامل اثرگذار ...

ادامه مطلب
بررسی وضعیت ساخت و ساز

بررسی وضعیت ساخت و ساز

بررسی وضعیت ساخت و ساز

اگرچه رشد بخش مسکن و ساخت و ساز برای سه چهار سال آینده سالی 3 درصد پیش بینی شده اما کارشناسان معتقدند که در صورت توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها، رشد بیشتری را در ساخت و ساز مسکن شاهد خواهیم بود اما این موضوع به معنای افزایش زیاد قیمت مسکن نخواهد بود زیرا تمام عوامل اثرگذار ...

ادامه مطلب

نگاهی به پروژه های گروه ساختمانی آریو در شهر اهواز

ARIO Project

برج آریو

واحد های برج آریو در 28 واحد و 9 طبقه در بهترین نقطه و با بالاترین امکانات رفاهی. همچون شوتینگ زباله ، بام سبز، نگهابانی و گیت ورودی و 2 طبقه پارکینگ ...

برج آریو

واحد های برج آریو در 28 واحد و 9 طبقه در بهترین نقطه و با بالاترین امکانات رفاهی. همچون شوتینگ زباله ، بام سبز، نگهابانی و گیت ورودی و 2 طبقه پارکینگ ...

مجتمع مسکونی آریو

واحد های 200، 250 ، 300 و 350 متری در بهترین نقطه و با بالاترین امکانات رفاهی. همچنین سالن ورزش ، بام سبز، نگهابانی و گیت ورودی و 2 طبقه پارکینگ ...

مشاهده سایر پروژه ها